Oikea-aikainen riidanratkaisu

Oikea-aikainen riidanratkaisu – OAR on Rakennusjuridiikka Kiviojan konsepti, jossa erimielisyys ratkaistaan mahdollisimman nopeasti paikan päällä joko sitovalla päätöksellä tai sovittelemalla.

Rakennushankkeiden toteutusvaiheen näkemyserot kannattaa ratkaista työmaalla saman tien, kun ne ilmenevät – mahdollisesti jo ennen kuin osapuolille edes tulee kunnollista riitaa. Tällöin käsillä oleva ongelma saattaa olla vielä nähtävillä ja korjattavissakin.

Asioiden nostaminen pöydälle oikea-aikaisesti on lojaalia yhteistoimintaa. Kukaan ei hyödy siitä, että erimielisyydet etenevät sotkuisina vyyhteinä taloudellisten loppuselvitysten kautta oikeussaleihin, joissa osapuolet eivät välttämättä itsekään edes usko kaikkiin esittämiinsä vaatimuksiin.

Miten prosessi etenee?

Oikea-aikaisessa riidanratkaisussa on tärkeää, että molemmat osapuolet haluavat osallistua siihen aktiivisesti ja hakevat ratkaisua jatkaakseen muuten onnistunutta yhteistoimintaansa.

 

Osapuolet voivat toimeksiantovaiheessa valita, onko oikea-aikaisessa riidanratkaisussa kysymys (i) sovittelusta, joka päättyy suositukseen oikeasta ja mahdollisimman järkevästä lopputuloksesta vai (ii) lopullisesta riidanratkaisusta, jonka lopputulosta molemmat osapuolet sitoutuvat toimeksiantosopimuksessa noudattamaan.

 

Teemme molempien osapuolten kanssa yhteisen kirjallisen sopimuksen. Toimeksiantopalkkio sovitaan asian laajuus huomioiden kiinteäksi ja osapuolet maksavat palkkion aina puoliksi puolueettomuuskysymysten välttämiseksi.

 

Osapuolet voivat antaa etukäteen oman näkemyksensä kirjallisesti ja toimittaa samalla olennaisiksi katsomansa asiakirjat. Tämän jälkeen kokoonnutaan työmaalla tai muussa osapuolten valitsemassa paikassa ja pyritään ratkaisemaan asia mielellään saman päivän kuluessa. Tarvittaessa mukaan valjastetaan myös tekninen asiantuntija.

 

En väitä, että tämä malli olisi alalla jotain aivan uutta ja ihmeellistä. Kuitenkin rakennushankkeiden riidanratkaisussa toimitaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti liian harvoin.

 

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla enemmän tästä konseptista.