Asiamies riitatilanteissa

Avustamme erityisesti yrityksiä ja julkisia yhteisöjä erilaisissa kiinteistö- ja rakennusalalla ilmenneissä erimielisyystilanteissa sekä niiden ennaltaehkäisemisessä oikea-aikaisen konsultaation avulla. 

Toimistomme juristeilla on mittava kokemus sekä yleisistä tuomioistuimista että välimiesmenettelyistä.

Hoitamissamme riita-asioissa tyypillisimpiä aiheita ovat urakkariidat, tavarantoimituksiin ja konsulttisopimuksiin liittyvät riidat, liikehuoneistojen vuokraukseen liittyvät erimielisyydet sekä kiinteistönkauppojen ja muiden transaktioiden ongelmatilanteet.

Yksityishenkilöitä avustamme valikoidusti kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyvissä erimielisyyksissä sekä taloyhtiöihin liittyvissä erityiskysymyksissä.

 

Rikosasioista hoidamme työturvallisuuteen liittyviä toimeksiantoja.

 

Teemme mielellämme yhteistyötä yli toimistorajojen. Tämä mahdollistaa myös erityisen laajojen sekä muunlaista erikoisosaamista edellyttävien toimeksiantojen hoitamisen.

 

Olemme tehtävissämme oikeuskanslerin, asianajajista annetussa laissa tarkoitetun valvontalautakunnan (valvontalautakunta) ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alaisia.