Asiamies riitatilanteissa

Avustan erityisesti yrityksiä ja julkisia yhteisöjä erilaisissa kiinteistö- ja rakennusalalla ilmenneissä erimielisyystilanteissa sekä niiden ennaltaehkäisemisessä oikea-aikaisen konsultaation avulla. 

Minulla on mittava kokemus sekä yleisistä tuomioistuimista että välimiesmenettelyistä.

Hoitamissani riita-asioissa tyypillisimpiä aiheita ovat urakkariidat, tavarantoimituksiin ja konsulttisopimuksiin liittyvät riidat, liikehuoneistojen vuokraukseen liittyvät erimielisyydet sekä kiinteistönkauppojen ja muiden transaktioiden ongelmatilanteet.

Yksityishenkilöitä avustan valikoidusti kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyvissä erimielisyyksissä sekä taloyhtiöihin liittyvissä erityiskysymyksissä.

 

Rikosasioista hoidan työturvallisuuteen liittyviä toimeksiantoja.

 

Teen mielelläni yhteistyötä yli toimistorajojen. Tämä mahdollistaa myös erityisen laajojen sekä muunlaista erikoisosaamista edellyttävien toimeksiantojen hoitamisen.

 

Luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana olen tehtävissäni oikeuskanslerin, asianajajista annetussa laissa tarkoitetun valvontalautakunnan (valvontalautakunta) ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.