Koulutukset

Osaaminen on etumatkaa ja välttämätöntä kunkin osapuolen omien etujen suojaamiseksi myös kiinteistö- ja rakennusalalla.

 

Koulutamme jatkuvasti eri koulutuskeskusten, oppilaitosten ja yksityisten palveluntarjoajien puitteissa. Ota yhteyttä ja tiedustele tulevia koulutustapahtumia, jos haluat osallistua yleisesti myynnissä olevaan koulutukseen kiinteistö- ja rakennusalan juridiikasta.

Toteutamme räätälöityjä yrityskohtaisia koulutuksia, joiden yhteydessä voimme keskustella avoimesti yrityksenne mahdollisista omista erimielisyystilanteista sekä miettiä yhdessä sitä, miten yrityksenne toimintaa voidaan jatkossa kehittää.

Keskusteleva ja vuorovaikutteinen ilmapiiri tekee koulutuksesta molemminpuolisesti nautittavan. Satsaamme käytännön esimerkkeihin.

Alla on listattuna aiheita, joista olemme muun muassa viime aikoina kouluttaneet. Voimme koota ja räätälöidä näistä aiheista yrityksellenne sopivan koulutuksen tai keskittyä vain yhteen aiheeseen syvällisesti. Puhumme toki myös muista rakennusalan juridiikan aiheista mielellämme.

Esimerkkejä suosituista aiheista

 • YSE 1998, urakkasopimuksen syntyminen ja tulkinta
 • Ennakoiva sopimustekniikka
 • Urakoitsijan virhevastuu
 • Törkeä huolimattomuus rakennusurakassa
 • Sisäilmaongelmien erityiskysymykset
 • Työmaan aikatauluhäiriöt ja viivästykset
 • Vastuu urakan kustannuksista ja kustannusseurannasta
 • Reklamaatiot ja toimitukset
 • Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys
 • Lisä- ja muutostyöt
 • Urakkasopimuksen purkaminen
 • Ylivoimainen este rakennusurakassa
 • Vastuu sopimusketjussa
 • Viimeaikainen oikeuskäytäntö
 • Rakennushankkeen toteutusmuodon valinta
 • Perinteiset toteutusmuodot
 • Suunnittelua sisältävät toteutusmuodot
 • Projektinjohtosopimukset
 • Allianssissopimukset
 • Elinkaarimallit
 • Konsultin vastuu (KSE 2013)
 • Rakennustuotteiden toimitukset (RYHT 2000)
 • Asuntokauppalain mukainen virhevastuu
 • Laatuvirhe kiinteistönkaupassa
 • Päätoteuttajan vastuu työturvallisuudesta

Esimerkkinä palautteet koulutuksesta:

Urakkasopimuksen laatiminen ja erimielisyyksien välttäminen
16.12.2021 (Lakimiesliiton Koulutus, Alma Talent Oy):