Asiantuntijan ja välimiehen tehtävät

Laadimme osaamiseemme liittyvissä asioissa erilaisia selvityksiä ja riskianalyysejä sekä toimimme rakennushankkeissa neuvonantajana.

Perinteisempien toteutusmuotojen lisäksi meillä on erityisosaamista esimerkiksi allianssimallin sekä muiden yhteistoiminnallisten mallien juridiikan osalta. Karri Kivioja on ollut muun muassa mukana Rakennustietosäätiön toimikunnissa, jotka laativat allianssimallin ja elinkaarimallin vakiosopimusehdot niihin liittyvine ohjeineen.

Useissa rakennusalan vakiosopimusehdoissa on myös määritetty, että ennen asian viemistä tuomioistuimeen, osapuolten on pyydettävä kokeneen rakennusalan juridiikan asiantuntijan näkemystä asiasta. Puolueeton arvio asian tässä vaiheessa antaa osapuolille samalla mahdollisuuden arvioida omia riskejään.

 

Karri Kivioja toimii välimiehenä sekä yksin että useamman välimiehen kokoonpanossa. Karri Kivioja on käynyt Keskuskauppakamarin Välityslautakunnan Välimieskoulun 2017.