Asiantuntijan ja välimiehen tehtävät

Laadin osaamiseeni liittyvissä asioissa erilaisia selvityksiä ja riskianalyysejä sekä toimin rakennushankkeissa neuvonantajana.

Perinteisempien toteutusmuotojen lisäksi minulla on erityisosaamista esimerkiksi allianssimallin sekä muiden yhteistoiminnallisten mallien juridiikan osalta. Olin muun muassa mukana Rakennustietosäätiön toimikunnissa, jotka laativat allianssimallin ja elinkaarimallin vakiosopimusehdot niihin liittyvine ohjeineen.

Useissa rakennusalan vakiosopimusehdoissa on myös määritetty, että ennen asian viemistä tuomioistuimeen, osapuolten on pyydettävä kokeneen rakennusalan juridiikan asiantuntijan näkemystä asiasta. Puolueeton arvio asian tässä vaiheessa antaa osapuolille samalla mahdollisuuden arvioida omia riskejään.

 

 

Toimin mielelläni välimiehenä sekä yksin että useamman välimiehen kokoonpanossa. Olen käynyt Keskuskauppakamarin Välityslautakunnan Välimieskoulun 2017.