Ennakoiva sopiminen ja rakennushankkeiden juridinen kick-off

Ennakoivalla sopimisella ennaltaehkäistään ongelmia, hallitaan riskejä sekä määritetään puitteet toimivalle yhteistyölle. Sopimuksen tulee olla sellainen, että molemmat osapuolet ovat sitä valmiita kunnioittamaan.

 

Rakennushankkeeseen osallistuvien avainhenkilöiden on myös tärkeää sisäistää kyseisen hankkeen sopimuksellinen sisältö sekä osata arvioida siihen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. 

 

Rakennushankkeen juridinen kick-off on palvelu, jossa yhteisessä kokoontumisessa käydään läpi kohteen ja mahdollisesti myös sen toteutusmuodon juridiset erityispiirteet sekä ne seikat, joihin sopimussuhteessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota.

Riskienhallintaan liittyviä palveluita

Avustamme mielellämme sopimusasiakirjojen laatimisessa joko yksittäisten hankkeiden tarpeisiin tai yrityksesi omiksi vakiosopimuspohjiksi. Meillä on vankka kokemus sekä perinteisemmistä että myös uudemmista yhteistoiminnallisista toteutusmuodoista.

 

Voimme sopia myös kiinteästä hinnasta muiden tahojen laatimien urakkasopimusten, tarjouspyyntöasiakirjojen ja/tai tarjousasiakirjojen tarkastamiseksi. Laadimme asiakirjoista kirjallisen muistion, jossa kiinnitämme huomiota niihin riskeihin, joita esimerkiksi alan vakiosopimusehdoista poikkeavat sopimuslausekkeet tuovat.

 

Loppujen lopuksi mahdollisen sopimuksen tekeminen on aina kaupallinen päätös, mutta sen pohjaksi pitää olla asianmukainen tietopohja.

 

Kun sopimus on tehty ja on aika ryhtyä toimeen, koko avainhenkilöstön on hyvä olla samalla sivulla hankkeen juridisista riskeistä ja mahdollisuuksista. Kysy lisää Rakennushankkeen juridisesta kick-offista palveluna.