Kirjoitan blogissani kiinteistö- ja rakennusalan juridiikasta, oikeuskäytännöstä ja tarvittaessa muustakin.

Mennäänkö rakentamisen vastuukysymyksissä ojasta allikkoon?

Kirjoitus julkaistu Rakennuslehden Näkökulma -palstalla 28.4.2022 Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa on edetty tilanteeseen, jossa kokonaisuutta on karsittu voimakkaasti. Myös rakentamisen vastuita koskevia pykäliä on muutettu ja esimerkiksi viiden vuoden vastuista on luovuttu. Joskus yksinkertaistaminen on paikallaan, mutta nyt liiallinen typistäminen ja pyöristäminen näyttävät luovan lisää epävarmuutta. Päävastuullisen toteuttajan vastuuta koskevassa

Lue artikkeli

Aikatauluehtojen sietämätön keveys

Kuten OTT Juha Ryynänen on väitöskirjassaan todennut, urakkasopimussuhde on kolmen tekijän eli työntuloksen, urakkahinnan ja ajan muodostama tasapainotila. Tästäkin näkökulmasta on erikoista, miten kevyillä eväillä rakennushankkeiden aikatauluista sovitaan urakkasopimuksissa. Varsin tyypillisesti urakkasopimusasiakirjoissa on määritetty ainoastaan rakentamisen aloitusajankohta, valmistumisajankohta, viivästyssakko ja mahdollisesti joitakin välitavoitteita tai aikomus sopia myöhemmin välitavoitteista. Aikataulun yksityiskohtaisempi

Lue artikkeli