Karri Kivioja

s. 1974

Espoolainen kolmen lapsen isä

Työhistoria

Olen toiminut koko työurani vuodesta 1998 lähtien rakennusalan juridiikan parissa hoitaen erityisesti sopimusasioita, riidanratkaisua sekä työturvallisuusasioita.

 

Tulin aikanaan rakennusalalle tehtyäni oikeustieteellisen lopputyöni aiheesta
Rakennusurakoitsijan takuuajan jälkeinen virhevastuu. Valmistuttuani perustimme
ystävieni ja kollegoideni kanssa Lakiasiaintoimisto KKG Oy:n (1998-2003). Fuusion
ja asianajajatutkintojen myötä yhtiöstä tuli Asianajotoimisto AKG Oy, jossa toimin
asianajajana ja osakkaana 2003-2013).

 

Vuosina 2013-2021 toimin Talonrakennusteollisuus ry:n (Rakennusteollisuus RT ry)
asiamiehenä ja sopimusasioista vastaavana lakimiehenä vuosina. Vastasin
tehtävässäni muun muassa YSE 1998 -ehtojen sekä muiden vakiosopimusehtojen
tulkinnoista ja kehitystyöstä sekä jäsenyritysten tukemisesta riitatilanteissa.

 

Olen toiminut aktiivisesti eri toteutusmuotojen kehitystyössä ja olen kuulunut
Rakennustietosäätiön vakiosopimusehtoja ja ohjeasiakirjoja laatineisiin toimikuntiin
rakentamisen allianssimallin, elinkaari- ja Public Private Partnership (PPP) -mallien
sekä Built to Suit -vuokramallin osalta.